in YT Hisense
schiessl_logo

Pobieranie pliku

Aby pobrać plik należy zapisać się do naszego newslettera. Zostaw mail a będziesz na bieżąco informowany o produkcie

Aktualności

Czynnik R466A zakwalifikowany przez ASHARE do klasy A1

Czynnik chłodniczy Solstice N41 (R466A) firmy Honeywell, zamiennik o niższym GWP czynnika R410A stosowanego w stacjonarnych urządzeniach klimatyzacyjnych został ostatecznie zakwalifikowany przez ASHARE do klasy A1 jako czynnik niepalny i nietoksyczny.

W skład zaprezentowanego po raz pierwszy w czerwcu 2018 roku czynnika R466A, podobnie jak dla R410A, wchodzą czynniki R32 i R125, dodatkowo zawiera również CF3I (R13I1 - trifluorojodometan), środek zmniejszający palność. Obecność CF3I w składzie R466A wpływa również na obniżenie współczynnika GWP do wartości 733.

Oznaczenie A1 zostało tymczasowo wprowadzone w 2018 roku przez Komitet 34 ds. Nazewnictwa i Klasy Bezpieczeństwa Czynników Chłodniczych ASHRAE (SSPC 34) i mogło ulec odwołaniu po  przeprowadzeniu pełnego procesu zatwierdzania przez zarząd ASHRAE.

Przedłużający się proces zatwierdzania opóźnił plany Honeywell dotyczące wprowadzenia czynnika na rynek. Początkowo R466A miał być dostępny do sprzedaży w 2019 roku, teraz mówi się o jego wprowadzeniu na rynek w drugim kwartale 2020 roku.

„Opracowaliśmy Solstice N41, aby sprostać licznym wyzwaniom, stojącym przed branżą, wynikającym z wdrażanych regulacji oraz kwestii bezpieczeństwa” – mówi George Koutsaftes, prezes firmy Honeywell Advanced Materials. „Ten produkt jest pierwszym niepalnym czynnikiem chłodniczym opracowanym jako alternatywny zamiennik czynnika R410A, jest także bezpieczniejszy dla środowiska, bardziej energooszczędny oraz stanowi ekonomiczne rozwiązanie z punktu widzenia użytkownika końcowego, ponieważ wymaga minimalnej konwersji dotychczasowych systemów. Bezpieczeństwo jest jednak najważniejsze, a właściwości Solstice N41 sprawiają, że jest to przełomowa technologia dla branży.”

Globalne regulacje na rzecz stopniowego wycofywania czynników chłodniczych o wyższych współczynnikach GWP zmusiły przedsiębiorstwa działające w branży klimatyzacyjnej i chłodniczej do poszukiwania alternatywnych zamienników czynników, takich jak np. R410A o wartości GWP równej 2088. Liderem stał się czynnik R32, stąd wszyscy najważniejsi producenci wprowadzili do swojej oferty modele o mniejszych wydajnościach zaprojektowane specjalnie dla tego czynnika chłodniczego o klasyfikacji bezpieczeństwa A2L. Palność czynnika R32 wprowadza jednak szereg ograniczeń odnośnie stosowania w niektórych środowiskach roboczych. Klasa palności A2L sprawia również że nie nadaje się on do używania w większych urządzeniach, szczególnie w popularnych systemach VRF, co ograniczyło w niektórych krajach zakres jego zastosowań.

Pomimo, że nowy czynnik nie jest zamiennikiem „drop-in” dla R410A, Honeywell utrzymuje, że przestawienie się na R466A będzie wymagać jedynie wprowadzenia minimalnych zmian w dotychczasowym sprzęcie, co umożliwi producentom urządzeń klimatyzacyjnych łatwą konwersję z dotychczasowej produkcji urządzeń opartej na R410A.

Co więcej, jego stosowanie nie wiąże się z dodatkowymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa oraz ryzykiem obciążenia odpowiedzialnością właścicieli domów i całego łańcucha dostaw produktu. Honeywell ujawnił, że Solstice N41 jest aktualnie na etapie intensywnych badań przeprowadzanych przez ponad 15 producentów OEM oraz wiodących producentów sprężarek, którzy przeprowadzili już ponad 30 000 godzin testów dla różnych zastosowań czynnika, m.in. w komercyjnych jednostkach VRF i centralach dachowych typu rooftop, jak również w klimatyzatorach do zastosowań domowych.

Data opublikowanie informacji - Listopad 2019